Resor med miljöprofil

Det ska vara enkelt att resa miljövänligt. Därför redovisar vi alltid resans miljöpåverkan. När du vet vilka utsläpp din resa genererar är det lättare att klimatkompensera den.

TRICORONA CLIMATE PARTNER

I ett samarbete med Tricorona Climate Partner erbjuder vi kunder möjligheten att klimatneutralisera sina reseinköp vid varje resa. Tricorona utvecklar FN-godkända klimatkompensationsprojekt i utvecklingsländer och de flesta projekten är även Gold Standard-certifierade.

Att klimatkompensera innebär att man är med och finansierar en åtgärd utanför den egna organisationen. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp man genererat. Pengarna går till att köpa klimatkompensation från utvalda Gold Standard CDM-projekt i ex Indien och Kina. Projekten heter Sri Balaji och Yinyi och de genererar förnybar energi, från biomassa eller vindkraft.

Läs mer om de olika projekten på Tricoronas hemsida

https://tricorona.se/klimatkompensationsprojekt/
https://tricorona.se/klimatkompensera/


Under 2020 gick vi en utbildning inom Sustainability Management på Yrkesakademien, "GSTC Sustainable Tourism Training Program (STTP)" där vi lärde oss  oerhört mycket hur man planerar och genomför hållbara arrangemang inom resor, möten och event.